Hier gaat het om u

Snel naar:

Blijf op de hoogte

Opleidingen

De zorg is een gave en complexe omgeving. Zorgvraagstukken zijn er genoeg en dat vraagt dat we ons blijven ontwikkelen, zodat we zowel nu als in de toekomst de juiste zorg kunnen verlenen.

In het IJsselland Ziekenhuis heb je veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kan gebruiken en zich zowel persoonlijk- als inhoudsgericht kan ontwikkelen.

Als je goed bent toegerust, bekwaam bent en voelt, en plezier hebt in je werk kun je de beste zorg verlenen aan onze patiënten. En even belangrijk: dan heb en houd je energie voor wat je belangrijk vindt in het leven.

Opleiden is een middel om medewerkers sterker te maken en de juiste zorg te kunnen blijven aanbieden. Als je bij het IJsselland Ziekenhuis een opleiding volgt, professional in opleiding bent, dan heb jij de regie. Jij bent verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling en de investering die daarbij hoort en wij faciliteren daarbij.

Leren doen we zo veel als mogelijk in het dagelijkse werk op de afdeling: je leert van en met elkaar. Dit kan zijn door lastige situaties samen aan te pakken of te bespreken. Soms gefaciliteerd door coaching of intervisiesessies.

Uitgangspunt is wat jij al kunt. Je wordt gecoacht in het beter worden in datgene wat je al kunt en het ontwikkelen, bekwaam worden, op de leerdoelen die je hebt. De begeleiding vindt grotendeels op de afdeling plaats, in het dagelijks werk. Feedback is hierin belangrijk: de feedback die jij vraagt en ontvangt om je ontwikkelen en tegelijkertijd de feedback die jij geeft, waardoor jouw werkbegeleider zich kan ontwikkelen. Samen ontwikkel je en kom je tot het beste resultaat.

Het Leerhuis

Het Leerhuis van het IJsselland heeft een adviserende en faciliterende rol in het leren en ontwikkelen van alle medewerkers. Het organiseert centraal alle opleidingen en trainingen, maar ook coaching en intervisie.

Specifiek voor het proces van opleiden van professionals in opleiding zorgt het Leerhuis voor de benodigde kaders en uitgangspunten om goed op te leiden, de vertaling van (onderwijs)ontwikkelingen naar curricula en de deskundigheidsbevordering van de begeleiders op de afdeling. Ook schetst het de mogelijkheden om meer en anders op te leiden en heeft afstemming met de onderwijsinstellingen om theorie en praktijk zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Het IJsselland Ziekenhuis leidt veel professionals op: van facilitair medewerkers, doktersassistenten en verpleegkundigen tot medisch specialisten.

Als je een beroeps- of vervolgopleiding volgt, ontvang je een salaris conform CAO Ziekenhuizen. Het wettelijk collegegeld, inclusief verplichte literatuur, wordt betaald door het IJsselland Ziekenhuis en bijna alle opleidingen kun je in werktijd volgen. 

Meer weten?

Neem dan contact op met het Leerhuis van het IJsselland.

 (010) 258 5369

 leerhuis@ysl.nl

Beroepsoriëntatie

Oriënteren op een beroep in de zorg

Volg je als scholier nu een (V)MBO-, MAVO- of HAVO-opleiding en je wilt je oriënteren op een opleiding of baan in de zorg? Kijk dan op www.derotterdamsezorg.nl. Op die website vind je alle mogelijkheden die de zorg in regio Rijnmond biedt en kun je meedoen aan beroepsoriënterende activiteiten. Omdat het IJsselland Ziekenhuis ook meedoet aan deze activiteiten bieden we geen aparte beroepsoriënterende stages of snuffelstages meer aan.

Website De Rotterdamse Zorg