Hier gaat het om u

Snel naar:

Blijf op de hoogte

Doktersassistente

In het IJsselland Ziekenhuis werken de doktersassistenten op de poliklinieken van diverse specialismen. 

De doktersassistent(e) zorgt voor een soepel verloop van het spreekuur door ervoor te zorgen dat de behandelruimte in orde is en dat alle materialen en middelen aanwezig zijn. De doktersassistent(e) verleent assistentie aan de medisch specialist bij behandelingen of voert in opdracht van de specialist zélf medisch technische handelingen uit.

Verder verzamelt de doktersassistent(e) monsters voor onderzoek, verricht metingen en observeert en begeleidt de patiënt bij de behandeling.
De doktersassistent(e) informeert de patiënt over onderzoeken en behandelingen en beantwoordt vragen.

Voor dit beroep is het van belang dat de doktersassistent(e) beschikt over een faciliterende, integere en open houding naar patiënten en de naasten. De doktersassistent(e) draagt zorg voor de veiligheid van en een hygiënische behandelomgeving voor de patiënt. Vaardigheden zoals snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden en organiseren zijn nodig om het beroep van doktersassistent(e) te kunnen uitvoeren. 

Werken en leren

In het IJsselland Ziekenhuis kun je stage lopen voor de opleiding doktersassistent. Deze stage is te volgen via de BOL-route. Het IJsselland Ziekenhuis werkt hiervoor samen met het Albeda College.
Om in aanmerking te komen voor een stageplaats, vraagt de student deze plaats aan bij het Albeda College. Door middel van een selectieprocedure vanuit het IJsselland Ziekenhuis zullen de stages worden toegekend. De doktersassistent(e) (in opleiding) volgt het theoriedeel vanuit de opleiding bij het Albeda College.

Tijdens de stageperiode wordt de student begeleid door een ervaren doktersassistent(e) die de rol van werkbegeleider heeft.

De toelatingseisen

  • De opleiding doktersassistente volgen aan het Albeda College;
  • Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

Meer informatie

Informatie over de inhoud van de opleiding vind je op de website van het Albeda Zorgcollege.