Hier gaat het om u

Snel naar:

Blijf op de hoogte

Kom jij ons team versterken?

Medisch ondersteunend

Ons ziekenhuis heeft veel verschillende medisch ondersteunende functies. Bij medisch ondersteunende functies kun je denken aan: doktersassistenten, laboranten, analisten, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten en apothekersassistente. Iedere medewerker speelt binnen zijn of haar eigen vakgebied een belangrijke rol in het behandeltraject van onze patiënten.

 

Algemeen Klinisch Laboratorium

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) bestaat uit het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML)

Vierentwintig uur per dag zorgen medewerkers van het laboratorium voor hoogwaardige diagnostiek. Bij het AKL zijn medewerkers betrokken zoals artsen-microbioloog, klinisch chemici, ziekenhuis apothekers, analisten klinische chemie, analisten medische microbiologie, medewerkers bloedafname en ondersteunende medewerkers.

Het AKL heeft een aantal belangrijke aandachtsgebieden. Denk aan het analyseren van hormonen (endocrinologie) en het AKL is een van de vijf laboratoria in Nederland voor het screenen op ziekten bij pasgeboren baby’s, via het zogenoemde hielprikje.

 

Apotheek

Onze apotheek houdt zich bezig met medicatieverificatie bij opname en ontslag van patiënten, medicatiebewaking en de bevoorrading van de kliniek en poliklinieken. Daarnaast dragen we zorg voor de medicijnbewaking en levering aan verpleeghuizen. Ook de bereidingen en het uitzetten op naam gebeurt op onze afdeling.

Ons team en het werk in de apotheek is dynamisch en innovatief. Er werken apothekersassistenten, apotheekmedewerkers, teamleiders en een ziekenhuisapotheker, projectapotheker, projectmedewerker, kwaliteitsfunctionaris, functioneel beheerder en een secretaresse.

Door een jaarlijks aanbod van online cursussen en individuele opleidingsmogelijkheden blijven we up-to-date.

Doktersassistenten

In het IJsselland Ziekenhuis werken de doktersassistenten op de poliklinieken van diverse specialismen.

De doktersassistent(e) zorgt voor een soepel verloop van het spreekuur door ervoor te zorgen dat de behandelruimte in orde is en dat alle materialen en middelen aanwezig zijn. De doktersassistent(e) verleent assistentie aan de medisch specialist bij behandelingen of voert in opdracht van de specialist zélf medisch technische handelingen uit.

Verder verzamelt de doktersassistent(e) monsters voor onderzoek, verricht metingen en observeert en begeleidt de patient bij de behandeling. De doktersassisten(e) informeert de patiënt over onderzoeken en behandelingen en beantwoordt vragen.

Voor dit beroep is het van belang dat de doktersassistent(e) beschikt over een hulpvaardige, integere en open houding naar patiënten en diens naasten. De doktersassistent(e) draagt zorg voor de veiligheid van en een hygiënische behandelomgeving voor de patiënt. Vaardigheden zoals snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden en organisatietalent zijn nodig om het beroep van doktersassistent(e) te kunnen uitvoeren.

Paramedische dienst

De Paramedische Disciplines is de verzamelnaam van de afdelingen Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie. Deze vier afdelingen ondersteunen ieder de zorg op hun eigen vakgebied.

Ons team bestaat in totaal uit 32 medewerkers: 8 diëtisten, 3 ergotherapeuten, 17 fysiotherapeuten, 2 logopedisten en het secretariaat. Iedereen is allround inzetbaar, maar heeft een eigen specialisme, zoals oncologie, neurologie, geriatrie of kinderen. Alle collega’s zijn ingeschreven in de verschillende kwaliteitsregisters en houden zo hun kennis en vaardigheden bij.

Wij zijn een energiek, enthousiast en positief kritisch team dat aandacht heeft voor de kwaliteit van zorg. Binnen de afdeling is er ruimte om te groeien en op verschillende gebieden scholingen te volgen.

Radiologie

Op de afdeling Radiologie zorgen we voor de medische beeldvorming van het ziekenhuis. Onze afdeling bestaat uit (gespecialiseerde) radiodiagnostisch laboranten, teamleiders, administratief medewerkers en radiologen. We werken nauw met elkaar samen en zorgen ervoor dat ons werk snel en soepel verloopt. De best denkbare zorg voor onze patiënten staat hierbij altijd voorop. We nemen daarbij ook graag de tijd voor elke patiënt.

Doordat we op meerdere modaliteiten werken, is het werk zeer afwisselend. Daarbij is elk onderzoek en elke casus anders.

Op de afdeling werken we met meerdere duale studenten. Zij worden opgeleid vanaf het eerste jaar van de opleiding MBRT. Voor de afgestudeerde laboranten is het mogelijk om te specialiseren op de verschillende modaliteiten, CT, MRI, angio, mammografie of echografie.