Hier gaat het om u

Snel naar:

Blijf op de hoogte

Kom jij ons team versterken?

Arts en specialisten

In het IJsselland werk je in een ondernemend en stimulerend klimaat, waar opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend is. Je levert een actieve bijdrage aan de strategische ontwikkeling van het ziekenhuis en verbetering van het zorgprofiel van de vakgroep. Hier werken we samen met ketenpartners voor de best denkbare zorg. De band met het Erasmus MC is sterk en we begeleiden artsen bij hun opleiding. De actieve Vereniging Medische Staf behartigt de belangen van medisch specialisten.

Medisch specialisten

Wij bieden medisch specialisten een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Artsen met de ambitie om binnen de vakgroep en het ziekenhuis actief bij te dragen aan de strategische ontwikkeling van het ziekenhuis en verbetering van het zorgprofiel van de vakgroep, zoals bijvoorbeeld transitieprojecten naar de eerste lijn, zullen zich thuisvoelen.

We hanteren het motto: “De best denkbare zorg”, op de juiste plaats, zo dicht mogelijk bij de patiënt. Dat betekent samenwerking met diverse ketenpartners.

In het IJsselland Ziekenhuis zijn zo’n 30 medisch specialismen actief. Op allerlei vlakken wordt samengewerkt en is er veel te leren. Elk jaar organiseert de Wetenschapscommissie een symposium waar aandacht wordt besteed aan het wetenschappelijk onderzoek dat op dat moment actueel is. De band met het Erasmus MC is sterk en we begeleiden artsen in alle fasen van hun opleiding.

Voor de huisartsen organiseren we jaarlijks de Duodagen, waarin duo’s van medisch specialisten en huisartsen onderwijs geven over de laatste ontwikkelingen op een bepaald vakgebied of in het IJsselland Ziekenhuis. De Vereniging Medische Staf is heel actief in het behartigen van de belangen van medisch specialisten en het samenbrengen van hen op een (in)formele manier.

Verpleegkundig specialisten en physician assistants

Er werkt een grote groep verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistents (PA) in ons ziekenhuis. Je treft ze aan bij diverse specialismen binnen ons ziekenhuis. Zij zijn de rechterhand van de medisch specialist. Ze houden zich vooral bezig met de medische behandeling (cure) van patiënten en verlichten daarmee het werk van de medisch specialist.

Een PA of VS besteedt een deel van de werktijd aan specialisme overstijgende werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan beleid voor positionering van PA/ VS in het ziekenhuis en verder opleiden/leren na diplomering. Maar ook kwaliteitszaken die afdelings- en patiënt gerelateerd zijn.